Folklorní soubor Včelaran, z.s. - Dům č.p. 90

Dům č.p. 90

Dům č.p. 90 je selskou usedlostí s patrovou komorou. Hospodářská část je ukončena výměnkem a kovárnou. Prvním majitelem byl Václav Vacula, který kolem roku 1671 hospodařil na půllánu. Posledním majitelem byl Josef Kozlík, který se v roce 1945 vystěhoval do pohraničí a zanechal zde svého vnuka Karla Křižku. Dům má typickou zástavbu do písmene L, kovárna je poslední částí hospodářského traktu. V domě č.p. 90 pracoval až do konce 30. let minulého století kovář Karel Navrátil. Vyráběl náročnější kovářské předměty - kutí do vozů, pluhy a radlice. Nikdy nedělal podkováře, nekul koně.

V Součastnosti je správcem usedlosti Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které se ji snaží udržovat v co nejvíce původním stavu. Celý objekt je významným dokladem lidového stavitelství a je památkově chráněn.
Národopisný soubor Včelaran již téměř 20 let sídlí v tomto objektu, využívá vnitřních i venkovních prostor k pravidelným nácvikům a pořádání různých akcí, mimo jiné hlavně festivalu "Setkání pod lipú"

 

[picture]
Venkovní prostory "Devadesátky"

[picture]
Folklorní festival "Setkání pod lipú" - pohled z hlediště

[picture]
Folklorní festival "Setkání pod lipú" - pohled z pódia

Sdílej:
  • Facebook
  • Twitter
  • MySpace
datum poslední změny: 28.04.2016