Folklorní soubor Včelaran, z.s. - „Setkání pod lipú“

„Setkání pod lipú“

[picture]

 

Od roku 2003 pořádá Národopisný soubor Včelaran každoročně folklorní festival s názvem „Setkání pod lipú".

Tento festival se pravidelně koná ve venkovních prostorách památkové usedlosti č.p. 90 v Topolné, jež je sídlem Včelaranu. Na festival zveme soubory z blízkého i vzdáleného okolí, vystoupilo zde i několik zahraničních souborů. Od roku 2006 jsme termín pořádání festivalu přesunuli na konec května a probíhá současně s poutí v Topolné.